OBRAZY - VRSTVY

Bez názvu / Plocha / 2005 / 46 x 65,7 x 2,2 / umakart, dřevo, kov, email