TEXTY - PUBLIKACE, KATALOGY


KATALOGY SAMOSTATNÝCH VÝSTAV:
– Petr Veselý, Pokoje, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, 2006
– Petr Veselý, Galerie moderního umění v Roudnici n/L, 2006
   text Miroslava Hlaváčková, 2005
– Petr Veselý, Dům umění, Opava, text Zbyněk Sedláček, 2000
– Petr Veselý, Galerie U bílého jednorožce, Galerie Klatovy/Klenová,
   text Jana Šálková, Klatovy 1997
– Petr Veselý, Dům umění města Brna, text Petr Nedoma, Brno 1993

PUBLIKACE, KATALOGY KOLEKTIVNÍCH VÝSTAV (výběr):
– Česká malba 1985 – 2005, Sbírka Richarda Adama, Brno 2006
– Nový zlínský salon, Zlín 2005
– Parafráze, Litoměřice 2005
– Umělecká beseda, Praha, 1995 – 2003
– Vaverka, Jiří a kol.: Moderní sakrální stavby, Brno 2004
– alfa 2000 omega, Roudnice 2000
– Současná minulost, Hluboká n/Vl. 2000
– Umění frotáže, Litoměřice 1995
– Kundera, Ludvík: František Halas X, Brno, Atlantis 1999
– Starý zákon v umění, Roudnice 1995
– O počátku, Plasy 1997
– Novozákonní motivy v českém výtv. umění, Roudnice 1996
– Velký formát, Hodonín 1997
– Zpřítomnění, Brno 1997, 2004 a 2006
– Tichý život věcí, Brno 1998
– Ticho pro 12 hlasů, Brno 1997
– Tovaryšstvo malířské, Brno 1994
– Písmo v obraze, Brno, Bratislava 1993
– Hořící keř, Praha 1997
– Light and spirit, Praha, Sevilla 1993
– Šedá cihla 34/1993, Klatovy 1993
– Opakované příběhy, Brno 1995
– Princip serie, Brno 1993
– Huit, Poitiers 1990
– Art in, Nitra 1993
– Současná česká kresba,Brno 1990
– 12 na Pellicově, Brno 1989 (samizdat)
– Křížová chodba, Brno 1994, (samizdat)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr):
Koncepce a realizace projektu “Zpřítomnění IV”, kurátor výstavy, sborník, Dolní Kounice 2006
Svatopluk Otisk – Obrazy, úvod do katalogu výstavy, Brno, Galerie mladých 1986
Petr Kvíčala – úvod do katalogu výstavy, Brno, Galerie mladých 198?
O podkladech a podložkách, in: sborník sympozia "Výtvarná výchova a emocionalita,
INSEA a Kat. výtv. vých. PF MU v Brně 1996
Stůl, úvod do katalogu stejnojmenné studentské výstavy, Brno, Galerie mladých, prosinec 1997
Obraz obrazu, úvod do katalogu stejnojmenné studentské výstavy, Brno, Mor. galerie, prosinec 1998
Obraz z obrazu, in: sborník konference "Interpretácia výtvarného diela v teórii a praxi,
Kat. výtv. vých. PF UMB v Banské Bystrici
květen 1999 (přednáška na semináři). Lektorovaný sborník – 2000.
Rozsévač – obrazy obrazů", in: sborník mezinárodního sympozia "Umění v dialogu s veřejností"
(přednáška na semináři).
Pořadatelé: Dům umění města Brna, Nadace a centrum současného umění v Praze,
Moravská galerie, Česká sekce INSEA, Český výbor ICOM, Kat. výtv. výchovy PF MU Brno – říjen 1999.
Lektorovaný sborník vydal Dům umění města Brna v červnu 2000.
Rukopisný sborník textů O vztahu umění a náboženství, grant Open society fundu v Praze – 1994 – 99
Koncepce a realizace projektu, výstavy a katalogu Zpřítomnění" (společně s Liborem Jarošem),
Dolní Kounice, Rosa coeli – 1996 – 97
Účast na konceptu projektu "Veřeje" pro Galerii Sýpka, Vlkov – 1998

BIBLIOGRAFIE (výběr):
Mráz Bohumír, Česká krajinomalba na přehlídce českého výtvarného umění, Výtvarná kultura, 5/1980
Gregor Michal, Petr Veselý: obrazy, Brno, Galerie Mladých, 1981, katalog
Chamonikola Kaliopi, Petr Veselý: Kresby, Ivančice, Okresní muzeum, 1981, katalog
Brüstl František, Brněnský večeník, 16. 8. 1985
Loučanská Alena, Mladí brněnští výtvarníci, Brno 1985, diplomová práce
Hůla Jiří, Petr Veselý, Gramorevui, 2/89
Gregor Michal, Výstava čtyř, Brno, Dům pánů z Kunštátu, 1989, katalog
Zhoř Igor, Výstava čtyř v Brně, Svobodné slovo, 24.3.1989
Šálková Jana, Malba a plastika mladých, Praha, Tržnice, 1989, katalog
Nedoma Petr, Brno, Čs. spisovatel, 1989, katalog
Horáček Radek, Okamžik ticha, Ateliér 21 (89)
Zhoř Igor, Kresby Petra Veselého, Svob. slovo, 24.10.1989
Zogata Jindřich, Opava, 1989, katalog
Raimanová Ivona, Valoch Jiří, Zhoř Igor, Brněnský okruh, Gal. ml. Praha, 1990, katalog
Hůla Jiří, Divadlo hudby, Olomouc, 1990, úvod výstavy, katalog
Dominik Degeto, Huit moraves, Poitiers, katalog výstavy, 1990
Ondračka Pavel, Tvorba 49/90
Chamonikola Kaliopi, Brněnský okruh..., Ateliér 10/90
Jirousová Věra, Hořící keř, Ateliér 15/91
Vančát Jaroslav, Mihotavě blikající keř, Ateliér 15/90
Ondračka Pavel, Hořící keř, Tvorba, červen 1991
Zhoř Igor, Mezi křikem a meditací, Lid. noviny 22.5.1991
Valoch Jiří, Písmo v obraze, Brno, Bratislava, katalog, 1992
Kříž Ivan, Iba črepy, Profil 12, 13/1992
Kříž Ivan, Jenom střepy?, Zlín, Městské divadlo, 1992, katalog
Nedoma Petr, Petr Veselý, Brno, Dům umění, 1993, katalog výstavy
Chamonikola Kaliopi, Apoteóza všednosti P. V., Ateliér 2/91
Valoch Jiří, Cesty k objektu Ateliér 17, 18/93
Zhoř Igor, Oponenský posudek souborného výtvarného díla P.V. k habilitačnímu řízení, 1993
Hološka Ludovít, oponenský posudek k habilitačnému konaniu, 1993
Hodonský František, oponenský posudek, 1993
Věra Jirousová, Druhá Sýpka, Ateliér 9/94
Valoch Jiří...in: Zakázané umění
Art Hamburg 93, Ateliér 94
Art Hamburg 93, Profil 1/94
Petrová Eva, Umění frotáže, katalogový text, 1995
Valoch Jiří, Umění frotáže, Ateliér 9/95
Krkošková Alena, Ticho pro dvanáct hlasů, text v katalogu, 1996
Reissner Martin, Od Ranného k Veselému, Rovnost 3.2. 1996
Gabrielová Bronislava, Výstava lyrické abstrakce a minimal-artu v Moravské Galerii,
Galéria, Profil (Bratislava) 2/96
Ondračka Pavel, Svatopluk Otisk a P.V. v Šumperku, Prostor Zlín 5/96
Mazáč Tomáš, Návštěvy v brněnských ateliérech, Kam (příloha), září 1995
Jiří Hůla, Petr Veselý, Denní telegraf,jaro 1997
Jirousová Věra, Umělecká beseda v Mánesu, Lid. noviny, 6.12. 1996
Šálková Jana, Věc - místo - člověk, text v katalogu výstavy (Klatovy), 1997
Ondračka Pavel, Staré a nové koncepce v Klatovech, Ateliér 10/97
Pokorný Marek, Léčba novými médii Brnu sluší, M.F. 14. 10. 1997, recenze výstavy HI-TECH/UMĚNÍ
Reissner Martin, Velké zážitky z Velkého formátu, Rovnost podzim 97
Reissner Martin, Tichý život věcí, Ateliér 7/98
Ondračka Pavel, Galerie Caesar, P.V., text v katalogu výstavy, únor 1998
Šálková Jana, Portrét umělce ve středních letech, Bulletin Mor. gal. září/98
Horáček Pavel, Petr Veselý přidal k předmětům postavy, MF Dnes – říjen 1998
Sedláček Zbyněk, Stoly Petra Veselého, Ateliér - září 1998
Ondračka Pavel, úvod k výstavě Začátek roku v Čes. Buděj.
Hůla Jiří, Obrazy malíře Petra Veselého jsou o cestách, které se protínají, Lidové noviny - leden 1999
Sedláček Zbyněk, nepublikovaný text pro Ateliér, únor 1999
Hůla Jiří, Kolem věcí, věci kolem, Lidové noviny, 31. 8. 2003
Chamonikola Kaliopi: Kolem věcí, věci kolem, Ateliér 19/2003
Hlaváčková Miroslava, Ateliér ?/05
Chamonikola Kaliopi: Veselého geometrie, Ateliér 2/06
Ateliér 8/06
Preisner Pavel: vŠEDnĚ, Prostor Zlín 2/2006
Ondračka Pavel: Všedně, Host 01/06
Pažoutová kateřina, Tiché umění v klášteře. Strach z konfrontace?, MFD 8. 9. 2006
Veselý malíř vážně, ČT 1993, režie Karel Fuksa
Petr Veselý, PF MU 1993, kamera Radek Horáček
Černický, Kopřiva, Chatrný, Veselý, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy,
videozáznam vernisáže a expozice výstav
Český rozhlas Brno (Pulzy), recenze Zbyňka Fišera, říjen 1998
Český rozhlas (Vltava), recenze Jiřího Hůly, leden 1999
Český rozhlas (Vltava), rozhovor k výstavě "Začátek roku", leden 1999
Český rozhlas Brno, Dílna (rozhovor), připravila Hana Šráčková, 18.10.1998
Český rozhlas Brno (Pulzy), recenze Zbyňka Fišera, duben 1999
Český rozhlas Brno, rozhovor k výstavě "V kapli", duben 1999
Český rozhlas 3, Vltava, rozhovor Karla Oujezdského k výstavě “Stropy” v galerii Vernon, 20. 3. 2007
Česká televize, rozhovor k výstavě “Stropy” v galerii Vernon, březen 2007