TEXTY - ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH


Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Galerie Klatovy-Klenová,
Sbírka Richarda Adama, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie Hodonín, Ministerstvo kultury,
Galerie Litoměřice, Galerie H v Kostelci n/Č. lesy, Galerie moderního umění v Roudnici,
Severočeská galerie v Liberci, Galerie AU (Japonsko), Česká pojišovna,
Museo internacionale Vancouver, Galerie Oláve v Lyonu, Muzeum v Bánské Bystrici, v soukromých
sbírkách doma, ve Francii, v Anglii, v Rakousku a v Německu.